KYS Mühendislik


English   Türkçe  

Home About Us Products References Contact


 Valve Jackets Insulation Pillows Expansion Joints Flexible Joint Products Industrial Fabrics  Kompansatörler KYS ürün kataloğunu indirmek için
lütfen tıklayınız.

Kompansatörler

Kompansatörler, ısıl genleşmeleri ve titreşimleri üzerlerine alarak, uygulandıkları boru hatları boyunca meydana gelebilecek stres oluşumlarını ve montaj kaçaklarını minimuma indirmek için tasarlanan güvenlik elemanlarıdır.

Boru hattı boyunca, basınç veya sıcaklık değerlerinde beklenmeyen bir artış oluştuğunda, kompansatörler bunu sönümleyerek hattın geri kalanında yüksek maliyetli zararların oluşmasına engel olurlar; tıpkı elektrik devrelerindeki sigortalar gibi.

Kompansatörlerin Hareket Tipleri

Eksenel Hareketli Kompansatörler
Boru hattının ekseni doğrultusundaki uzamaları üzerlerine alırlar. Düşük yanal genleşmelerde de kullanılabilirler.
Eksenel kompansatör hareketi
Yanal Hareketli Kompansatörler
Boru hattının eksenine dik gelen genleşmeleri karşılarlar.
Yanal kompansatör hareketi
Açısal Hareketli Kompansatörler
İki boru parçasının birbiriyle eksensel olmayan bağlantısındaki uzamaları ya da uzamadan dolayı ortaya çıkan açı farklılıklarını karşılarlar.
Açısal kompansatör hareketi
Titreşim Yutucu Kompansatörler
Makine parkındaki titreşimlerin boru hattına iletilmesini engellemek amacıyla kullanılırlar.
Titreşim yutucu kompansatör
 Kullanım Alanları
 Buhar hatları
 Sıcak su hatları
 Kızgın yağ hatları
 Kızgın gaz boruları
 Gemi egzozları
 Soğutma akışkanları

Arıtma tesisi baca kompansatörüLibadiye Caddesi Üç Pınar Caddesi Filiz Sokak No: 13/2 Usküdar / Istanbul

Phone: (0216) 545 28 70 (Pbx - 71/72)       Fax: (0216) 545 28 73

info@kysmuhendislik.com